Komodo Logo

hastrup_EU 2021 Notary Election Votes Detail

BLOCK Votes TXID Lock Timestamp Locktime
20345 42.53105081 65f4fed1831311dea32974c9d9e53bc34037fe754940b1163a94d3f692de1d30 1619164933 04/23/2021, 08:02:13
20342 220.00000000 a79a95acf12deec0d046cdd8f0a1fcc7b10c38ef561c5f9e88d7b852a457c360 1619162634 04/23/2021, 07:23:54
19491 66.39276433 5b739fbf9e2ef5e9c0066c05d6ce3fcdbd5245c76fb6a18f7f58a8566df8819e 1618253905 04/12/2021, 18:58:25
19428 100.00000000 7d33e917c604fca6c9fb900d84280f5c580094435e1cfb9e55b6cbe0033bcd4b 1618053494 04/10/2021, 11:18:14
19377 549.99980000 c9967d3db85be90e6b591d7f1afc2eb42620780789206f5417e2ef4e6baa4945 1618009241 04/09/2021, 23:00:41